Zodra je aan de slag gaat met het analyseren van data in Power BI, dan zijn datumformules die waarden geven van vorige week, maand, kwartaal en zelfs jaar onmisbaar. Wanneer je deze 5 meetwaarden succesvol toevoegt aan jouw rapportage, dan ben je in staat om snel inzicht te krijgen hoe je er op dit moment voor staat ten opzichte van vorige perioden.

Als bonus krijg je voor de verschillende datumformules ook de meetwaarde voor Last Year (LY), zodat je een vergelijking kunt maken hoe je er op dit moment voor staat ten opzichte van vorig jaar.

Om deze meetwaarden succesvol te kunnen implementeren, dien je een datum dimensie in je Power BI rapportage toe te voegen.

Week To Date (WTD)

Met de Week To Date datumformule kun je in je analyse de totaalwaarde van het begin van de week tot aan de huidige dag van de week berekenen die je in je datum selectie hebt geselecteerd.

//Huidig jaar
Meetwaarde WTD = IF (
HASONEVALUE ( 'dim Date'[YearNo] )
&& HASONEVALUE ('dim Date'[WeekNo] ), 
CALCULATE( SUM( 'feit'[Kolom] ),
FILTER (
ALL ( 'dim Date' ),
'dim Date'[YearNo] = VALUES ( 'dim Date'[YearNo] )
&& 'dim Date'[WeekNo] = VALUES ( 'dim Date'[WeekNo] )
&& 'dim Date'[Date] <= MAX ( 'dim Date'[Date] ) ) ))
//Vorig jaar
Meetwaarde WTD = IF (
HASONEVALUE ( 'dim Date'[CYearNo] )
&& HASONEVALUE ('dim Date'[CWeekNo] ), 
CALCULATE( SUM( 'feit'[Kolom] ),
FILTER (
ALL ( 'dim Date' ),
'dim Date'[CYearNo] = VALUES ( 'dim Date'[CYearNo] ) -1
&& 'dim Date'[CWeekNo] = VALUES ( 'dim Date'[CWeekNo] )
&& 'dim Date'[Date] <= MAX ( 'dim Date'[Date] ) ) ))

Month To Date (MTD)

De Month To Date (MTD) maakt een totaaltelling van de data op basis van de eerste dag van de maand tot aan de huidig geselecteerde datum in je filterselectie.

//Huidig jaar
Meetwaarde MTD = TOTALMTD(SUM( 'feit'[Kolom] ), 'dim Date'[Date])
//Vorig jaar
Meetwaarde LYMTD = CALCULATE(SUM( 'feit'[Kolom] ), SAMEPERIODLASTYEAR('dim Date'[Date]))

Quarter To Date (QTD)

Met de Quarter To Date (QTD) Ga je weer een tijdsperiode verder. In deze datumformule wordt een totaaltelling gemaakt vanaf het begin van het kwartaal tot aan de huidig geselecteerde datum.

//Huidig jaar
Meetwaarde QTD = TOTALQTD(SUM( 'feit'[Kolom] ), 'dim Date'[Date])
//Vorig jaar
Meetwaarde LYQTD = CALCULATE(SUM( 'feit'[Kolom] ), SAMEPERIODLASTYEAR('dim Date'[Date]))

Year To Date (YTD)

De laatste variant is de Year To Date (YTD). In deze variant wordt een totaaltelling gedaan vanaf de eerste dag van het jaar tot aan de huidig geselecteerde dag in het jaar.

//Huidig jaar
Meetwaarde YTD = TOTALYTD(SUM( 'feit'[Kolom] ), 'dim Date'[Date])
//Vorig jaar
Meetwaarde LYYTD = CALCULATE(SUM( 'feit'[Kolom] ), PREVIOUSYEAR('dim Date'[Date]))

Same Period Last Year (SPLY)

Wil je zelf wat meer invloed hebben op de periode waarin je een totaaltelling wilt maken ten opzichte van vorig jaar, dan is de meetwaarde Same Period Last Year nuttig. In deze formule bepaal je zelf je begin en eind datum en zorgt de formule ervoor dat er een sommatie wordt gedaan van dezelfde periode vorig jaar.

Meetwaarde SPLY = CALCULATE(SUM( 'feit'[Kolom] ), SAMEPERIODLASTYEAR('dim Date'[Date]))